English

Lles

Swyddog Lles: Angela Bennett

Bydd y Swyddog Lles Addysg yn ymweld â’r Bont yn gyson. Mae’r ysgol hefyd yn cydweithredu’n agos a nifer o asiantau allanol megis Seicolegwyr Addysg, Gwasanaethau Cymdeithasol, Uned Datblygu Plant a’r Adran Iechyd.

Dyma lythyr gan NSPCC yn amlinellu yr hyn sydd ar gael er mwyn cefnogi plant a'u teuluoedd yn stod COVID-19 - cliciwch yma i ddarllen fwy