English

Lles

Swyddog Lles: Angela Bennett

Bydd y Swyddog Lles Addysg yn ymweld â’r Bont yn gyson. Mae’r ysgol hefyd yn cydweithredu’n agos a nifer o asiantau allanol megis Seicolegwyr Addysg, Gwasanaethau Cymdeithasol, Uned Datblygu Plant a’r Adran Iechyd.