English

Lles

Swyddog Lles: Angela Bennett

Bydd y Swyddog Lles Addysg yn ymweld â’r Bont yn gyson. Mae’r ysgol hefyd yn cydweithredu’n agos a nifer o asiantau allanol megis Seicolegwyr Addysg, Gwasanaethau Cymdeithasol, Uned Datblygu Plant a’r Adran Iechyd.

Dyma lythyr gan NSPCC yn amlinellu yr hyn sydd ar gael er mwyn cefnogi plant a'u teuluoedd yn stod COVID-19 - cliciwch yma i ddarllen fwy

Cyngor Lles 2022-2023

Cyngor lles 2022-2023

Millie Owen
Kian Williams
Leo Harris
Osian Williams
Tristan S-Barlow
Rio Thorman

Freddie Manton
Harri Rowlands
Joseph Hutchinson
Lucy Jaycock
David Williams
Lowri Rowlands

Levi Taylor
Rosie Taylor
Robert Williams
Elliott B-Cole
Shannon Thomas
Katie Newman