English

Ffurflenni Pwysig

2019

Adroddiad Blynyddol Llawn y Llywodraethwyr i Rieni am y Flwyddyn Academaidd 2017-2018 - cliciwch yma

 

2018

Archeb Gwisg Ysgol Cynradd - cliciwch yma

Archeb Gwisg Ysgol Uwchradd - cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol Llawn y Llywodraethwyr i Rieni am y flwyddyn Academaidd 2014-2015 - cliciwch yma