English

Gwaith Cartref

Purple Mash

Rydym bellach wedi tanysgrifio i Purple Mash, gwefan addysgol greadigol ar gyfer plant. Purple Mash yn adnodd trawsgwricwlaidd. Gall eich plentyn gael mynediad Purple Mash o gartref ar liniadur, ben-desg neu dabled.

Mae Purple Mash yn amgylchedd ddiogel ac nid yw’n caniatáu rhyngweithio gyda phobl ar-lein.

Cysylltwch â'r ysgol am fanylion mewngofnodi eich plentyn ar gyfer defnyddio Purple Mash adref.

Cofiwch hefyd am yr ardal gemau ar y wefan.