English

Cymorth E-Ddiogelwch i Rieni a Gofalwyr

Mae technolegau digidol wedi dod yn rhan annatod o fywydau plant a phobl ifanc, yng Nghanolfan Addysg Y Bont a thu allan i'r ysgol. Gall defnyddio dyfeisiau sy'n cysylltu â'r rhyngrwyd roi cyfleoedd ardderchog ar gyfer addysg eich plentyn yn ogystal â pheryglon posibl. Dylai pobl ifanc gael hawl i gael mynediad diogel i'r rhyngrwyd bob amser.

Isod, mae gwybodaeth i chi ar sut i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein. Mae'r adnoddau a awgrymwyd wedi'u dewis ar gyfer eu cynghorion clir a defnyddiol yn ogystal â cyngor ar oedran priodol ar gyfer defnydd.

Mae Childnet International wedi creu'r wybodaeth ganlynol a chynghori i rieni a gofalwyr yn Cefnogi Pobl Ifanc Ar-lein - cliciwch yma

UK Safer Internet Centre Mae'r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth ac adnoddau

Rydym wedi creu linc i'r ‘Top Tips’ (Saesneg yn unig) isod gan eu bod yn ddefnyddiol iawn.

Top Tips i’r iPhone
Top Tips i’r iPad
Top Tips i’r iPod Touch
Top Tips i’r Nintendo
Top Tips i’r PS3 a PSP
Top Tips i’r PS4 a VISTA
Top Tips i’r Xbox One a 360
Top Tips i’r Kindle Fire

Darllen Pellach / Gwefannau Defnyddiol:
Cliciwch ar y logo er mwyn agor y wefan.

logo logo logo logo logo

Rhannu Gwybodaeth a Delweddau ar-lein

Mae’r erthygl hon yn tynnu sylw at y problemau sy’n gysylltiedig â ‘gor-rannu’ cofnodion digidol eich plant. Mae llawer o rieni a gofalwyr yn rhannu delweddau o’u plant ar-lein, ond mae’r hyn rydych chi’n ei rannu yn gallu cael effaith amrywiol ar breifatrwydd eich plentyn.

Canllaw i rieni a gofalwyr am rannu gwybodaeth a delweddau ar-lein

Mae mwy o wbodaeth i’w gael yn Parth Diogelwch Ar-lein

Cyfarwyddiadau ar-lein i Rieni
Cododd defnydd y rhyngrwyd yn y DU i’r lefelau uchaf erioed yn ystod y cyfnod clo!
Cyngor i Rieni