English

Tymhorau

Dyddiadau Tymhorau 2018 - 2019:

Hydref 2018 3 Medi 2018 - 21 Rhagfyr 2018
Gwanwyn 2019 7 Ionawr 2019 - 12 Ebrill 2019
Hâf 2019 29 Ebrill 2019 - 22 Gorffennaf 2019

Ysgolion yn agor i blant ar Ddydd Mawrth 4 Medi 2018.

Gwyliau:

29 Hydref – 2 Tachwedd 2018 (Hanner-Tymor)
24 Rhagfyr 2018 - 4 Ionawr 2019 (Gwyliau’r Nadolig)
25 Chwefror 2019 – 1 Mawrth 2019 (Hanner-Tymor)
15 – 26 Ebrill 2019 (Gwyliau’r Pasg)
6 Mai 2019 (Calan Mai)
27 - 31 Mai 2019 (Hanner-Tymor)
Ysgol yn cau i blant am wyliau Haf ar Ddydd Gwener, 19 Gorffennaf 2019.  
   
Dyddiau HMS:  
3 Medi 2018 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol  
22 Gorffennaf 2019 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol  
7 Ionawr 2019 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol  
11 Chwefror 2019 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol  
4 Mawrth 2019 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol  
10 Mai 2019 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol