English

Tymhorau

Gwyliau Ysgol - 2021-2022

TYMOR:

Hydref 2021

1 Medi 2021 - 22 Rhagfyr 2021

Gwanwyn 2022

6 Ionawr 2022 - 8 Ebrill 2022

Haf 2022

25 Ebrill 2022 - 15 Gorffennaf 2022

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Iau, 2 Medi, 2021.

GWYLIAU:

25 - 29 Hydref 2021

(Hanner-Tymor)

23 Rhagfyr 2021 - 5 Ionawr 2022

(Gwyliau’r Nadolig)

21 - 25 Chwefror 2022

(Hanner-Tymor)

11 - 22 Ebrill 2022

(Gwyliau’r Pasg)

2 Mai 2022

(Calan Mai)

30 Mai - 3 Mehefin 2022

(Hanner-Tymor)

Ysgol yn cau i blant am wyliau Haf ar Ddydd Gwener 15/07/22

Nid yw dyddiadau Blwyddyn Ysgol 2022 – 2023 wedi eu cadarnhau hyd yma

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Dyddiadau tymor / Gwyliau ar wefan Cyngor Ynys Môn