English

Tymhorau

Gwyliau Ysgol - 2022-2023

TYMOR:

Hydref 2022

1 Medi 2022 - 23 Rhagfyr 2022

Gwanwyn 2023

9 Ionawr 2023 - 31 Mawrth 2023

Haf 2023

17 Ebrill 2023 - 20 Gorffennaf 2023

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol Ddydd Gwener, 2 Medi, 2022.

GWYLIAU:

31 Hydref - 4 Tachwedd 2022

(Hanner-Tymor)

26 Rhagfyr 2021 - 6 Ionawr 2023

(Gwyliau’r Nadolig)

20 - 24 Chwefror 2023

(Hanner-Tymor)

3 -14 Ebrill 2023

(Gwyliau’r Pasg)

1 Mai 2023

(Calan Mai)

29 Mai - 2 Mehefin 2023

(Hanner-Tymor)

Ysgol yn cau i blant am wyliau Haf ar Ddydd Iau 20 Gorffenaf 2023

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Dyddiadau tymor / Gwyliau ar wefan Cyngor Ynys Môn