English

Tymhorau

Gwyliau Ysgol - 2023-2024

TYMOR:

Hydref 2023 1 Medi 2023 - 22 Rhagfyr 2023

Gwanwyn 2024 8 Ionawr 2024 - 22 Mawrth 2024

Haf 2024 8 Ebrill 2024 - 19 Gorffennaf 2024


Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol Ddydd Mawrth, 5 Medi, 2023.

GWYLIAU:

Hanner-Tymor 30 Hydref - 3 Tachwedd 2023

Gwyliau’r Nadolig 25 Rhagfyr 2023 - 5 Ionawr 2024

Hanner-Tymor 12 - 16 Chwefror 2023

Gwyliau’r Pasg 25 Mawrth - 5 Ebrill 2024

Calan Mai 1 Mai 2024

Hanner-Tymor 27 - 31 Mai 2024

Dyddiau Hyfforddiant Mewn Swydd:

01/09/2023
04/09/2023
08/01/2024
08/04/2024

Dau arall i’w trefnu yn ystod y flwyddyn ysgol.

Ysgol yn cau i blant am wyliau Haf ar Ddydd Gwener 19 Gorffenaf 2024

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Ddyddiadau tymor / Gwyliau ar wefan Cyngor Ynys Môn