English

Tymhorau

Dyddiadau Tymhorau 2017 - 2018:

Hydref 2017 1 Medi 2017 - 22 Rhagfyr 2017
Gwanwyn 2018 8 Ionawr 2018 - 23 Mawrth 2018
Hâf 2018 9 Ebrill 2018 - 20 Gorffennaf 2018

Ysgolion yn agor i blant ar Ddydd Llun 4 Medi 2017.

Gwyliau:

30 Hydref – 3 Tachwedd 2017 (Hanner-Tymor)
25 Rhagfyr 2017 - 5 Ionawr 2018 (Gwyliau’r Nadolig)
12 - 16 Chwefror 2018 (Hanner-Tymor)
26 Mawrth 2018 – 6 Ebrill 2018 (Gwyliau’r Pasg)
7 Mai 2018 (Calan Mai)
28 Mai – 1 Mehefin 2018 (Hanner-Tymor)
Ysgol yn cau am wyliau Haf ar Ddydd Gwener 20 Gorffennaf 2018.  
   
Dyddiau HMS:  
1 Medi 2017  
6 Tachwedd 2017  
8 Ionawr 2018  
8 Chwefror 2018  
9 Chwefror 2018