English

Tymhorau

Dyddiadau Tymhorau 2016-2017:

Tymor yr Hydref 2016: 1 Medi 2016 - 16 Rhagfyr 2016
Tymor y Gwanwyn 2017: 3 Ionawr 2017 - 7 Ebrill 2017
Tymor yr Haf 2017: 24 Ebrill 2017 - 21 Gorffennaf 2017

Ysgolion yn agor i blant ar 5 Medi 2016.

Gwyliau:

24 – 28 Hydref 2016 (Hanner-Tymor)
19 Rhagfyr 2016 - 2 Ionawr 2017 (Gwyliau’r Nadolig)
20 - 24 Chwefror 2017 (Hanner-Tymor)
10 Ebrill 2017 – 21 Ebrill 2017 (Gwyliau’r Pasg)
1 Mai 2017 (Calan Mai)
29 Mai – 2 Mehefin 2017 (Hanner-Tymor)
Ysgol yn cau am wyliau Haf ar 21 Gorffennaf 2017  
   
Dyddiau HMS:  
1 & 2 Medi 2016  
11 Tachwedd 2016  
3 Ionawr 2017  
12 Mai 2017