English

Llawlyfr Ysgol a Gwisg Ysgol

Llawlyfr Canolfan Addysg Y Bont

Llawrlwytho Llyfryn Ein Cwricwlwm

Gwisg Ysgol

Y mae’r Llywodraethwyr o’r farn y dylai’r disgyblion wisgo gwisg yr ysgol er mwyn creu ymdeimlad o falchder a pherthyn i’r ysgol. ‘Rydym yn ymwybodol bod safonau gwisg pobl ifanc wedi newid, a bod gan rhai o’n disgyblion anghenion personol arbennig iawn ond dylid ceisio glynu’n fanwl wrth yr angen hwn os yw gwisg ysgol i olygu rhywbeth.
(Noder: heblaw am geiriad y logo ni fydd y gwisg ysgol wedi newid wrth symud i Canolfan Addysg y Bont)

Adran Cynradd:
Crys polo ‘Nefi’
Crys chwys ‘Jade’
Sgert neu drowsus llwyd, du neu nefi
Adran Uwchradd:
Crys polo ‘Jade’
Crys chwys ‘Nefi’
Sgert neu drowsus llwyd, du neu nefi
Dillad Addysg Gorfforol
Crys T neu gyffelyb
Shorts
‘Trainers’
Gwisg nofio