English

Cefnogi Dysgu

Mae’r ysgol wedi buddsoddi yn y rhaglenni canlynol. Mae rhai disgyblion yn gwneud defnydd o’r rhain, gallwch glicio ar y logos isod er mwyn agor y rhaglenni. Cysylltwch â'r ysgol am fanylion mewngofnodi eich plentyn ar gyfer eu defnyddio adref.

RMeasimaths Reading Eggs Purple Mash

Gwefannau Defnyddiol i gefnogi dysgu eich plentyn

Ar y Fferm

Ar y Fferm
Apple Store

Bee-Bot

Bee-Bot

Apple Store

Betsan a Roco yn y pentref

Betsan a Roco yn y pentref

Apple Store
Play Store

Byd Cyw

Byd Cyw

Apple Store
Play Store

Cyfri gyda Cyw

Cyfri gyda Cyw

Apple Store

Cyw ar wyddor

Cyw ar wyddor

Apple Store

Cyfres Llyfrau Magi Ann

Cyfres Llyfrau
Magi Ann

Apple Store

Cyfres Llyfrau Magi Ann Set 1

Cyfres Llyfrau
Magi Ann Set 1

Apple Store
Play Store

Cyfres Llyfrau Magi Ann Set 2

Cyfres Llyfrau
Magi Ann Set 2

Apple Store

Cyfres Llyfrau Magi Ann Set 3

Cyfres Llyfrau
Magi Ann Set 3

Apple Store

Cyfres Llyfrau Magi Ann Set 4

Cyfres Llyfrau
Magi Ann Set 4

Apple Store
Play Store

Cyfres Llyfrau Magi Ann Set 5

Cyfres Llyfrau
Magi Ann Set 5

Apple Store

Play Store

Tiwtor Mathamateg

Tiwtor Mathamateg

Apple Store

Tric a Chlic

Tric a Chlic

Apple Store
Play Store

Planets

Planets

Apple Store
Play Store

Interactive songs and sounds, Clapping song, Train, the river and the bird and many other soundscapes.

www.youtube.com/user/andypidcock/videos

Wealth of classical music videos and lessons

www.bbc.co.uk/teach/ten-pieces

Music games and quizzes

www.brainpop.com/artsandmusic/

This section in PBS Kids features a collection of educational games designed specifically to help kids learn music

www.pbskids.org/games/music/

Classical music information, games and quizzes.

www.classicsforkids.com/

Programme for learning and practicing rhythm

www.therhythmtrainer.com/

Interactive programme on the iPad or MAC

Garage band – MAC/ipad

Library of different singing activities in English and Welsh

www.cansing.org.uk