English

Gwaith Ni

 

Gymnasteg 1a & 1b

Mae disgyblion dosbarth Cynradd 1a a 1b yn mynychu cyfres o sesiynnau yn Nghlwb Gymnasteg Ynys Mon, Caergybi. Mae'nt wrth eu boddau yn cael cyfle I ddringo, rhowlio, neidio, datblygu sgiliau cydbwysedd a hyder.

child

children

children

Gymnasteg Ynys Môn

Mae disgyblion CAYB wedi bod yn mwynhau cymryd rhan mewn gweithrgaeddau gymnasteg yng Nghlwb Gymnasteg Ynys Môn. Mae disgyblion ar draws yr ysgol wedi bod yn mynychu yn ystod y misoedd diwethaf. Yn dilyn llwyddiant y dosbarthiadau cynradd, mae Cynradd 2 a Cynradd 4 yn mynd yn wythnosol hyd at ddiwedd tymor yr haf. Mae’r disgyblion yn cael cyfleoedd gwych i ddatblygu sgiliau eddychol bras, cynyddu hyder a chael mwynhad.
Mae sesiynnau i ddisgyblion ag anghenion yn cael eu cynnal am 7yh ar nos Lun.

plentyn

Cliciwch yma i weld mwy o luniau Addysg Gorfforol Cynradd 1

 

plant

Cliciwch yma i weld mwy o luniau Addysg Gorfforol Cynradd 2

plant

Cliciwch yma i weld mwy o luniau Addysg Gorfforol Cynradd 3

bachgen

Cliciwch yma i weld mwy o luniau Addysg Gorfforol Cynradd 4

2 fachgen

Cliciwch yma i weld mwy o luniau Addysg Gorfforol Cynradd 5

geneth

Cliciwch yma i weld mwy o luniau Gymnasteg Cynradd


Arddangosfa yn Oriel Ynys Môn

posterBydd arddangosfa o waith celf disgyblion CAYB yn cael ei arddangos yn Oriel Ynys Môn, Llangefni o fis Ionawr hyd ar fis Mehefin 2016. Mae amrywiaeth o waith gan ddisgyblion ar draws yr ysgol yn cynwys crochenwaith, darluniau, paentiadau a chollage.